köpa mer miljövänlig el

Är du också orolig för den pågående globala miljöförsämringen? Du kan göra en viktig insats genom att välja att köpa mer miljövänlig el. Alla energikällor påverkar på ett eller annat sätt miljön, men det finns bättre och sämre alternativ. Besök oss på Elpris.biz och lär dig mer om hur du kan byta till grön el.

Om du väljer el märkt ”Bra Miljöval” får du din el från bolag som avsätter pengar till en speciell miljöfond. Bara under 2010 avsatte denna fond inte mindre än 15 miljoner kronor till projekt som syftar till att dämpa vattenkraftens negativa effekt på miljön. Genom den kostnadsfria nättjänst som Elpris.biz utvecklat kan du lätt hitta de bolag som kan erbjuda ditt hushåll ett mer miljövänligt alternativ.

Den som väljer ”Bra Miljöval” får el levererad som producerats av sol-, vind och vattenkraft samt biobränslen. Genom att undvika kärnkraft, kolkraft och naturgas hjälper du till att minska koldioxidutsläppen. Idag finns ett flertal miljömärkningar, men ”Bra Miljöval” är den tuffaste och verkar för den mest omfattande energieffektiviseringen. Genom elpris.biz kan du snabbt och kostnadsfritt byta till grön el.

På vår hemsida kan du också läsa mer om vad du kan göra för att minska din konsumtion av el. Det behöver inte vara svårt eller leda till några stora förändringar av din livsstil. Med enkla medel kan du över tid spara in stora mängder el! Vi har samlat en mängd tips. Läs mer på http://www.elpris.biz/billig-el/ om hur du kan spara pengar och samtidigt bidra till en mer hållbar utveckling!

Comments are closed.