Besöksbokning med hjälp av Bisfront

Vill du hitta nya kunder genom mötesbokning? Lansera en ny tjänst eller produkt? Eller
etablera dig på en ny marknad? Då kan ni ta hjälp av Bisfront som är ett av nordens
ledande bolag inom besöksbokning och nykundsbearbetning. Med vår breda erfarenhet av
kvalificerad besöksbokning kan vi hjälpa er att hitta era nya kunder och förmedla till dem
varför just er tjänst är intressant.

För att skapa tillväxt inom ett bolag krävs det att man har ett ständigt flöde av nya kunder.
Processen att hitta kunder kan kännas väldigt komplex och tidskrävande. Med Bisfronts
kvalificerade besöksbokning förenklar du processen oerhört men sparar framförallt tid.
Genom en välbeprövad arbetsprocess kan Bisfront hjälpa er att öka försäljningen med
besöksbokning.

Innan man kan skapa tillväxt med nya kunder måste man finna den rätta målgruppen. Att
söka efter målgrupper endast utifrån omsättning och antalet anställda kan kännas väldigt
tunt. Därav har Bisfront tagit fram en heltäckande och unik databas som ger tillgång till
många fler komplexa variabler. Bland annat kan man ta reda på hur stora medieinvesteringar
företag gjorde föregående år.

Bisfront har efter år av erfarenhet inom besöksbokning tagit fram en unik och avancerad
affärsmodell som bygger på fem olika affärsområden. Bisfront IT, Bisfront Finance, Bisfront
Media, Bisfront HR och Bisfront Consulting. Genom denna uppdelning kan vi specialisera oss
på de flesta branscherna och nå ut till rätt budskap till målgrupperna oavsett om det är VD
eller marknadschef man talar med.

Idag använder sig många internationella bolag av Bisfronts besöksbokning för att snabbare
och effektivare ta sig in på den nordiska marknaden.

Gör det du också genom att ta kontakt med oss via www.bisfront.se eller på telefon 08-660
17 70. På hemsidan kan du även ta reda på mer om hur processen ser ut och hur ni kan öka
er försäljning med hjälp av Bisfronts besöksbokning. http://www.bisfront.se/telemarketing.aspx

Comments are closed.